top of page

מבחר לוחות שנה

בעיצוב אישי

השירותים שלנו

עצרו שניה ותקראו

לאור הייבוא המוגבר מארצות המזרח של מוצרים פשוטים וזולים לכל כיס, הכנו לכם מוצרים חדשים וזאת מתוך מחשבה של ייצור מקומי של אותם מוצרים שעשויים כאן בישראל, מתחילת התהליך ועד סופו כולל חומרי הגלם הישראליים.


אתר זה מאגד בתוכו את כל היתרונות שאתם ואנחנו יחד רוצים. לפניכם מוצרים המיוצרים ברובם בעבודה ידנית והינם מוצרים יותר איכותיים, הן בסוג החומר, עוביו ועמידתו לאורך זמן והכי חשוב מספק עבודה ופרנסה לישראלים.


בעשייתם נשלב אנשים עם מוגבלויות שיעבדו במשרה חלקית ויתפרנסו מכך,
ויותר חשוב מכך, ישתלבו במעגל העבודה הרגיל.

 

אנחנו מנסים לשנות גם את דפוסי החיים,
יחד אתכם נוכל להצליח בכך,
הרי אין שום סיבה הגיונית שלא נרצה לרכוש מוצר יותר איכותי בעבור אותו מחיר בדיוק, בו זמנית שיניע את גלגלי ה״עבודה הישראלית״.

 

" WIN WIN SITUATION "

השירותים שלנו
למה אנחנו
bottom of page